Velkommen til Funch & Stisen

Vi er i opstartsfasen mht. coaching og mentoring.

Det betyder, at du i øjeblikket sparer 50%.

COACHING og MENTORING

COACHING
Hvad er coaching? er måske dit spørgsmål.


Mange, der ikke har stiftet direkte bekendtskab med coaching, men bare har strejfet

begrebet flygtigt, har sikkert en idé om, hvad det er.

Desværre er folks idé om, hvad coaching er, ret ofte et langt stykke fra virkeligheden.


At indgå i et coachingforløb betyder ikke, at man kommer ind til en coach, som lægger

en magisk pille under tungen, som så derefter får alle ens problemer til at forsvinde.


Coaching, kort fortalt, handler om, at coachen ved hjælp at forskellige spørgeteknikker

hjælper klienten med at se ting i et andet og mere udvidet perspektiv, end de ellers gør normalt. Man kan sige, at en coach er en brobygger, der hjælper folk med at bygge bro mellem nutiden og deres mål i fremtiden.

En coach hjælper med at få fundet frem til udfordringens kerne og finde løsninger hos klienten selv ved at hjælpe med at åbne op for klientens egne skjulte ressourcer og potentiale. Ved coaching forholder man sig typisk til én specifik udfordring ad gangen.


Ideen om, at vi alle har løsningen på enhver udfordring inden i os selv, danner grundlaget for

coaching. En coach bidrager normalt ikke selv med egne erfaringer, overbevisninger eller viden i forhold

til specifikke emner, men hjælper ene og alene med at løsne op for folks egne ressourcer, for at de derved

selv finder løsningen på en given udfordring eller problemtik. En coach forholder sig som udgangspunkt neutralt i forhold til sin klient. Det betyder også, at klienten ikke dømmes eller bedømmes på sine holdninger og overbevisninger. 


En coachingsamtale differentiere sig meget fra en almindelig ven-til-ven samtale. Det gør den bl.a. ved, at der for det første ikke er nogle følelser imellem coach og klient, men også ved at fokusere på at finde løsninger på konkrete udfordringer. En coach har heller ingen forudfattede meninger om en klient, hvorfor det typisk også er nemmere for at en klient at åbne sig helt op og tale rent ud af posen.


En coach er ikke  en rygklapper, der fortæller dig hvor god og smuk du er og bare reder dig med hårene. Coachen er derimod en person, der vil gøre alt for, at du selv får øjnene op for, hvor fantastisk du er, og hvad du i virkeligheden er i stand til at skabe af resultater i dit eget liv. Det er altid i en coach´s interesse, at du med tiden får åbnet op for dit fulde potentiale og derved kan nå dine mål. Forskere igennem tiden mener, at vi som mennesker kun bruger et sted mellem 1-5% af vores samlede potentiale. Det betyder at vi alle gemmer på en skat, som når den bliver åbnet, potentielt kan forandre hele vores liv for altid.HVORNÅER ER COACHING NYTTIG?
Coaching kan være nyttig i flere forskellige og konkrete sammenhænge. Måske er den mørke klap gået ned rent job- eller forretningsmæssig, din selvtillid har måske brug for en ansigtsløftning, der er udfordringer i dit personlige samliv,  du føler måske, at du står stille i livet, og at du er født under en uheldig stjerne. Der kan være mange forskellige scenarier, hvor coaching har sin berettigelse. 


Det kan også være, at du befinder dig en sitaution, hvor du føler dig stresset og ikke kan overkue din situation. Her kan coaching være et værktøj, som hjælper dig med at få et bedre overblik og et andet syn på dit liv. Det er altid med det for øje, at du bliver istand til at nå dine mål.


Som sagt er coaching ikke et "Quick Fix Koncept" som løser alle udfordringer på 1 session. Det er typisk et forløb på min. 6 sessioner a´ca. 60 minutters varighed. Coach og klient laver sammen en handlingsplan, som der følges op på imellem sessionerne.


Mange der har gjort brug af coaching, har formået at skabe store og betydningsfulde resultater for sig selv. Det kræver dog altid, at klienten går ind i coaching med et åbent sind og en stor lyst til forandring i sit liv.


MENTORING

Hvad vil det sige at have en mentor?


Mentoring og coaching er to forskellige ting. Ved coaching er det dig selv, der har alle svarene og ved hjælp af coachen finder dit indre potentiale frem, og derved løsninger på de udfordringer du har.


Hos en mentor, vil du direkte blive anvist til konkrete handlinger. En mentor vil typisk hjælpe dig ved at bidrage med løsninger ud fra egen erfaring. Normalt opbygges der et tættere bånd mellem mentor og klient end ved coaching. I et mentorforløb er det meget almindeligt, at mentor og klient har oftere kontakt. Mentor vil ofte være en slags støtteperson, som hjælper klienten med at forblive på rette vej. På denne måde vil det for klienten blive nemmere at nå sine mål, da man har en person, som man har gjort sig ansvarlig overfor.


En god mentor vil ofte være en person, som selv har prøvet mange forskellige ting i sit liv, og som både har oplevet succeer og fiaskoer.


Uanset hvilken type forløb du deltager i, har vi hos Funch & Stisen pålagt os selv tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad der bliver talt om, ikke på noget tidspunkt bliver delt med andre. 

Det kan forekomme, at der overfor en klient, vil blive givet eksempler fra tidligere sessioner med andre personer, men dog altid helt uden navns nævnelse.

Dennis Funch
Life Coach og personlig mentor

Funch & Stisen I/S  -  All rights reserved 2020  -  CVR. 4176 2594